Điểm báo ngày 10 tháng 01 năm 2018

10/01/2018

Bộ, ngành
1. Phó thủ tướng: 'Kiểm tra chuyên ngành để hành doanh nghiệp?'
2. Bộ Nông nghiệp sẽ bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
4. Chính phủ năm 2018: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả
5. Chưa có xe nhập với thuế 0% về Việt Nam
6. Bộ KH&ĐT: Các Bộ vẫn kiểm tra quá nhiều
 
Địa phương
7. Hiệu quả tích cực từ cải cách hành chính
8. TPHCM chưa gửi thư xin lỗi 16.469 trường hợp giải quyết thủ tục trễ hạn
9. Trị cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử
10. Doanh nghiệp cần chủ động sáng tạo, vươn lên
11. Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng các ứng dụng thông minh trong lĩnh vực cải cách hành chính
12. Phải dẹp phí "bôi trơn" thuế, hải quan

 

Xem Điểm báo ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại file đính kèm

 
File đính kèm