Điểm báo ngày 30 tháng 11 năm 2017

30/11/2017

Bộ, ngành
1. Lật lại hồ sơ kiểm toán hải quan: Khó cho doanh nghiệp
2. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ NN&PTNT
3. Hội nghị tập huấn Công tác cải cách hành chính năm 2017
4. Cần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai , bảo đảm sử dụng đất hiệu quả và bền vững
5. Chính sách thuế thay đổi liên tục, doanh nghiệp khó cập nhật
6. Sai sót trong văn bản quy phạm pháp luật: Phải xin lỗi chứ không mãi đổ lỗi
7. BHYT phải đảm bảo nguyên tắc "đóng - hưởng" và chia sẻ rủi ro
8. Bộ Xây dựng đạt nhiều kết quả trong xây dựng Chính phủ điện tử
 
Địa phương
9. Hải quan Hà Tĩnh triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
10. Tiếp nhận và trả thủ tục hành chính công qua bưu điện- bước khởi đầu suôn sẻ
11. Kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị
12. MB được chọn là ngân hàng hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp ở Hà Nội

 

Xem Điểm báo ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại file đính kèm
 
File đính kèm