Điểm báo ngày 12 tháng 10 năm 2017

12/10/2017

Bộ, ngành
1. Đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính thuế, hải quan, chứng khoán
2. Giảm thủ tục, tăng hậu kiểm với hàng hóa xuất, nhập khẩu
3. Miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu điện
4. Gỡ rào cản, mở đường cho doanh nghiệp
5. Sửa đổi quy định về đăng ký áp dụng thuế giá trị gia tăng
6. Tinh gọn bộ máy và chuyện cắt giảm thủ tục hành chính
7. Kiểm định khí thải xe máy: dễ hay khó?
8. Đề xuất bãi bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp
 
Địa phương
9. Cần công khai giấy phép khai thác khoáng sản
10. Một quyết định táo bạo!

Xem Điểm báo ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm