Điểm báo ngày 10 tháng 10 năm 2017

10/10/2017

Bộ, ngành
1. Ứng dụng công nghệ trích xuất thông tin tự động để số hóa tài liệu hiệu quả
2. Mã BHXH suốt đời cho Học sinh - Sinh viên
3. Phương thức dùng tờ khai hải quan điện tử được đánh giá cao
4. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội: Thủ tục sẽ đơn giản, thuận tiện
5. Quý III, Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý 307 phản ánh, kiến nghị của người dân
6. Nghị định quản lý phân bón mới: Nhiều điều khoản khiến doanh nghiệp...'tắc thở'!
7. Nghị định quản lý phân bón mới: 8 bước, chi phí khảo nghiệm 6 loại phân bón đã mất 7 tỷ đồng
8. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó vay vốn ngân hàng: Cần tháo gỡ từ hai phía

Địa phương
9. Cấp phép xây dựng điện tử: Giảm được 80 ngày chờ
10. Nỗ lực hướng tới nền hành chính hiện đại
11. Kiểm tra, trả thông báo 2 bước hồ sơ khai thuế điện tử
12. Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

 

Xem Điểm báo ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm