Điểm báo ngày 11 tháng 9 năm 2017

11/09/2017

Bộ, ngành
1. "Cởi trói" cho doanh nghiệp thực phẩm
2. Tinh thần cầu thị của Bộ Công Thương
3. Đầu tư nông nghiệp: Một dự án “gánh” 40 thủ tục
4. Thúc đẩy đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực KH&CN
5. Triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện
6. Thêm bước đột phá trong cải cách hành chính của ngành bảo hiểm xã hội
7. Vẫn còn "tư duy con dấu" trong giao dịch điện tử
8. Xử lý bất cập về chứng từ điện tử
 
Địa phương
9. Hà Nội với việc xây dựng nền hành chính hành động và phục vụ
10. Thí điểm rút gọn cấp phép xây dựng qua mạng tại quận 7
11. Duyệt, cấp thẻ BHYT trong ngày cho người có công
12. Hà Nội: Nhiều mô hình sáng tạo trong dịch vụ công trực tuyến

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 9 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm