Điểm báo ngày 09 tháng 8 năm 2017

09/08/2017

Bộ, ngành
1. Một chiếc bánh sôcôla cõng 13 giấy phép
2. Cài cắm lợi ích nhóm vào giấy phép con
3. Một rừng đinh giấy phép con bủa vây người kinh doanh
4. Cải cách thủ tục hành chính: Cần đơn giản hơn
5. Công chức mất việc nếu cư xử không chuẩn
6. Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đã thuận lợi cho DN?
7. Cắt bỏ thủ tục rườm rà, chấn chỉnh ngay tư thế, tác phong cán bộ
 
Địa phương
8. Tiếp thị dịch vụ công trực tuyến từ phường xã
9. Bí thư Hà Nội: Nhiều cán bộ ứng xử với dân chưa đáp ứng yêu cầu
10. TP.HCM bắt đầu dán tem cây xăng để chống gian lận

Xem Điểm báo ngày 09 tháng 8 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm