Điểm báo ngày 12 tháng 7 năm 2017

12/07/2017

Bộ, ngành
1. Môi trường kinh doanh màu mỡ ươm mầm doanh nghiệp lớn mạnh
2. Khu CNC Hòa Lạc khẩn trương triển khai cơ chế đặc thù
3. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Một mặt hàng 3 tầng quản lý, 3 vòng kim cô
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về xây dựng
5. Kinh nghiệm tinh gọn bộ máy cải cách hành chính của Nhật Bản
6. Quản lý và triển khai chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
 
Địa phương
7. Ngành thuế đẩy mạnh thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm
8. Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng TPHCM: Giảm mạnh thủ tục hành chính
9. Hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa trong công tác thi hành án
10. Hà Nội ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hành chính
11. Giảm phiền hà cho doanh nghiệp từ cơ chế một cửa

Xem Điểm báo ngày 12 tháng 7 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm