Điểm báo ngày 20 tháng 4 năm 2017

20/04/2017

Bộ, ngành
1. Chính thức vận hành Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử
2. Ai “xử phạt” nếu các cơ quan hành chính nhà nước làm sai?
3. Doanh nghiệp cần cơ chế hơn tiền
4. "Trường nước ngoài phản đối kịch liệt môn bắt buộc của Việt Nam"
5. Để Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khả thi và đi vào cuộc sống

Địa phương
6. 1 thủ tục, 6 lần đi lại: Sở GTVT Hà Nội xin lỗi doanh nghiệp
7. Hà Nội: 10 giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2017
8. “Một cửa” đa lợi ích
9. Cách làm hay để quản lý rượu tại Thanh Trì

Xem Điểm báo ngày 20 tháng 4 năm 2017
File đính kèm