Điểm báo ngày 19 tháng 4 năm 2017

19/04/2017

Bộ, ngành
1. Chính sách nhất quán nhìn từ... Grab
2. Không còn Giấy khai sinh, có thể căn cứ vào lý lịch Đảng viên?
3. Điều chỉnh thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia
4. Tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc bổ nhiệm cán bộ
5. Luật tiếp cận thông tin: Luật hóa quyền cơ bản của người dân
6. Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan
7. Chiều nay Nguyễn Thị Thành giải trình “thi chui”
8. Bộ Công an: Sẽ đề xuất thí điểm đấu giá biển số xe
 
Địa phương
9. Khi học sinh trở thành công dân điện tử nhí
10. Khắc phục bất cập trong thực hiện dịch vụ công ích

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm