Điểm báo ngày 20 tháng 3 năm 2017

20/03/2017

Bộ, ngành
1. Đề xuất đơn giản hóa TTHC trong kinh doanh vàng
2. Nơi nào DN kêu nhiều, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra
3. Hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh, nhưng kỷ cương phải nghiêm chỉnh
4. Tiếp tục minh bạch thủ tục hải quan5. Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức công quyền
6. Không còn cảnh doanh nghiệp chờ đợi nhiều ngày xin giấy phép7. Môi trường kinh doanh Việt Nam: Sức mạnh của những câu chuyện thiết thực
 
Địa phương
8. TPHCM thiết lập kênh trợ giúp, gỡ vướng cho DN
9. Bị làm khó về thủ tục hành chính, cứ báo Sở Tư pháp
10. Lãnh đạo tỉnh cà phê với doanh nhân, khi nào cà phê với dân?
11. TP HCM: Doanh nghiệp khởi nghiệp không phải làm thủ tục hành chính

Xem Điểm báo ngày 20 tháng 3 năm 2017 tại file đính kèm
File đính kèm