Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực đề xuất sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính trong Kế hoạch hoạt động năm 2016

30/04/2016

Ngày 28/4/2016, Hội đồng đã ban hành Quyết định số 989/QĐ-HĐTV bổ sung nhiệm vụ đề xuất sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành trong xuất nhập khẩu hàng dệt may vào Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng (ban hành theo Quyết định số 307/QĐ-HĐTV).

Trong thời gian qua, hoạt động kiểm tra chuyên ngành liên quan đến xuất nhập khẩu hàng dệt may nhận được nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp về việc gây lãng phí thời gian, công sức, chi phí của doanh nghiệp với những yêu cầu kiểm tra không cần thiết, hiệu quả quản lý thấp. Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, các doanh nghiệp dệt may phản ánh gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục kiểm dịch, hun trùng, giám định sinh thái với nguyên liệu dệt may, kiểm tra hàm lượng formaldehyt với sản phẩm dệt may nhập khẩu,… Trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, để thực hiện các thủ tục này, doanh nghiệp thường phải tiến hành nhiều công đoạn, làm việc với nhiều cơ quan quản lý khác nhau, thời gian thực hiện dài và chi phí lưu kho bãi cao, gây ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và không phù hợp với mục tiêu của Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam. Ảnh: TKHĐ

Trước những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thông qua đề xuất của Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Lãnh đạo Hội đồng đã quyết định bổ sung lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành liên quan đến xuất nhập khẩu hàng dệt may trong nhiệm vụ đề xuất sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính. Theo đó, Hiệp hội Dệt May Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam thực hiện nhiệm vụ này; thời hạn hoàn thành là tháng 9/2016.
Việc ban hành Quyết định số 989/QĐ-HĐTV thể hiện sự quan tâm, kịp thời cập nhật các ý kiến đề xuất của cơ quan thành viên Hội đồng đối với những lĩnh vực còn nhiều bất cập, qua đó thể hiện sự quyết tâm của Hội đồng trong tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công cuộc cải cách TTHC nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp./.
 

Thư ký Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.